DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Navrhované změny pro rok 2015 a 2016

09.06.2014 14:28

 

Navrhované změny, které by se měly týkat roku 2015 a 206:

  • Zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 %

Navrhuje se zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 %. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 %. Ruší se sjednocení sazeb DPH na 17,5 % tak, aby toto snížení nebylo účinné již od roku 2015.

Sazba daně 10 % se má týkat těchto položek:

  • Potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí. (Mimo zboží, které není potravinou určenou pro zvláštní výživu.)
  • Očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
  • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. (Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.)
  • Kontrolní výkaz pro DPH

Pro plátce má být od roku 2016 zavedena povinnost vést a podávat tzv. kontrolní výkaz. Cílem je zlepšení výběru daní a omezení daňových podvodů u DPH.

  • Nástroj v boji proti daňovým podvodům

Směrnice Rady č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU umožňují členským státům volitelný a dočasně používaný mechanismus přenesení daňové povinnosti při dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a dále zavedení mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. V souvislosti s tímto jsou navrženy koncepční změny v režimu přenesení daňové povinnosti.

  • Limit pro povinné plátcovství 1 mil. Kč

Od roku 2015 mělo dojít ke snížení limitu pro vznik plátcovství z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Od této změny se upouští.

  • Odstranění nejasností, zejména v oblasti DPH u nemovitých věcí

Dochází k opětovné definici stavebního pozemku, cílem je jednoznačnost úpravy, kdy dochází k zatížení převodu pozemku a stavby na něm DPH. Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud zvolí uplatnění DPH u nemovitých věcí, které jsou po lhůtě pro osvobození od daně.

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465