DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Nová povinnost pro plátce DPH ?

24.09.2014 12:46

Plátcům DPH přibude administrativa

Novela zákona o DPH, kterou projednává sněmovna přináší další novinku. Jedná se o zavedení kontrolního hlášení, které má pomoci v boji proti daňovým únikům.  Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud  

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, 
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet 
 daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Navrhovaná právní úprava se netýká 

  • indentifikované osoby (§ 6g až § 6l zákona o DPH),
    osoby, která není plátcem.

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465