DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Obnovení slevy pro pracující důchodce

31.07.2014 10:15

Nález Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní důchodce Tisková zpráva

30. července 2014
                                
Společné prohlášení Ministerstva financí a Finanční správy České republiky
                            
                        
        Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud  nález, přijatý plénem Ústavního soudu dne 10. července 2014, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13 Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a ke dni vyhlášení svého nálezu ve Sbírce zákonů zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod.                        

Ministerstvo financí a Finanční správa České republiky budou akceptovat závěry uvedené v nálezu Ústavního soudu zveřejněného dne 30.7.2014 ve věci uplatnění základní slevy na dani pro poplatníky pobírající starobní důchod. Z textu nálezu vyplývá, že pracující starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu.

Slevu na dani si poplatník  může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele - plátce daně anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2014, a to podle zákona o daních z příjmů, v platném znění. Odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků týkající se správného postupu při uplatnění uvedené slevy budou zveřejněny 1.8.2014 na webových stránkách Finanční správy ČR.

Uvedenou úpravu, tj. znovu zavedení slevy na dani pro pracující starobní důchodce, již Ministerstvo financí navrhlo, a to v novele zákona o daních z příjmů, kterou v současné době projednává Parlament ČR (sněmovní tisk č. 252).

Očekávaný propad inkasa na dani z příjmů fyzických osob se odhaduje na 1,7 mld. Kč.

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465