DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Splatnost v roce 2014

29.12.2013 11:37

Dle nového Občanského zákoníku je splatnost za dodání zboží či služby stanovena dle § 1963.

Odst.1)

"Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do 30 dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, je cena splatná do 30 dnů ode dne převzetí, popřípadě ověření."

Odst.2)

"Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatnosti delší 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé...."

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465