DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Životní pojištění od roku 2015

21.11.2014 16:05

Smyslem novelizace zákona odaních je, krom jiného, také zamezit de facto podvodům, kterými některé firmy obcházely mzdové předpisy. Zjistilo se, že u smluv životního pojištění, které jsou daňově uznatelné (umožňují odečet z daní) a současně umožňují mimořádné výběry, tímto způsobem někteří zaměstnavatelé poukazovali zaměstnancům část mzdy (ve výši kterou umožňuje zákon o daních) a tím tak obcházeli odvody na zdravotní a sociální.

Od 1.1.2015 tedy nemůže nastat situace, kdy by smlouva životního pojištění byla daňově uznatelná (možnost odečtu z daní) a současně umožňovala mimořádné výběry naspořených peněz.

U současných smluv, které toto umožňují, pojišťovna tyto klienty kontaktuje a formou dodatku ke stávající smlouvě buď zruší její daňovou odečitatelnost se zachováním možnosti výběru, nebo naopak zruší možnost výběru se zachováním daňové odečitatelnosti.

V případě, že bude po 1.1.2015 přispívat zaměstnavatel na smlouvu životního pojištění
zaměstnance,která umožňuje mimořádné výběry a tedy není daňově uznatelná, bude se tato částka brát jako standardní příjem ze závislé činnosti se všemi z toho plynoucími důsledky (daň, zdravotní, sociální).


Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465