DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Vedení účetnictví

Zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a související agendy. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem. V oblasti účetnictví nabízíme komplexní služby.

 Podvojné účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • kontrolu úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně podkladů pro daňové přiznání a povinných příloh
 • řádnou i mimořádnou účetní závěrku
 • kontrolu správnosti účetních dokladů od vašich partnerů
 • účetní konzultace
 • úpravy systému účtování tak, aby výstupy z účetnictví přesně odpovídaly vašim potřebám
 • pravidelná hlášení podle vašich potřeb
 • upozornění předem na platby daní
 • vyplnění statistických výkazů
 • přípravu žádostí o úvěr nebo leasing
 • zveřejnění uzávěrky ve sbírce listin
 • přípravu podkladů pro audit, spolupráce v rámci auditu je samozřejmostí
 • vystavení faktur podle vašich pokynů
 • přípravu plateb do banky
 • odeslání e-mailových upomínek na pohledávky po splatnosti v pravidelných intervalech
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrolu úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně podkladů pro daňové přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465


POZOR - nepropásněte naše

!!! Účetní novinky !!!
 


Potřebujete najít zákony, registry, rejstříky, úřady, státní instituce? Užitečné odkazy naleznete
ZDE ...