DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Vedení účetnictví

Zpracováváme podvojné účetnictví, daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a související agendy. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných norem. V oblasti účetnictví nabízíme komplexní služby.

 Podvojné účetnictví:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí,
 • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy,
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur,
 • zpracování roční závěrky včetně podkladů pro daňové přiznání a povinných příloh,
 • řádná i mimořádá účetní závěrka,
 • kontrola správnosti účetních dokladů od vašich partnerů,
 • účetní konzultace,
 • úpravy systému účtování tak, aby výstupy z účetnictví přesně odpovídaly vašim potřebám,
 • pravidelná hlášení podle vašich potřeb,
 • upozornění předem na platby daní,
 • vyplnění statistických výkazů,
 • přípravu žádostí o úvěr nebo leasing,
 • zveřejnění uzávěrky ve sbírce listin,
 • přípravu podkladů pro audit, spolupráce v rámci auditu je samozřejmostí,
 • vystavení faktur podle vašich pokynů,
 • přípravu plateb do banky,
 • odeslání e-mailových upomínek na pohledávky po splatnosti v pravidelných intervalech,
 • zpracování směrnic,
 • zastupování na úřadech.

Daňová evidence:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí,
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku,
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur,
 • zpracování roční závěrky včetně podkladů pro daňové přiznání,
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu,
 • zpracování směrnic,
 • zastupování na úřadech.

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465


POZOR - nepropásněte naše

!!! Účetní novinky !!!
 


Potřebujete najít zákony, registry, rejstříky, úřady, státní instituce? Užitečné odkazy naleznete
ZDE ...