DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Účetní novinky

30.06.2020 16:26

Novela zákona o daních z příjmů k 1.7.2020

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/Informace_k_protikrizovemu_balicku_MF-10779    
30.06.2020 16:24

Kompenzační bonus pro Dohodáře

Zde podmínky nového Kompenzačního bonusu pro DPP, kteří jsou účastni nemocenského pojištění: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-rozhodla-o-kompenzacnim-bonusu-pro-38886    
18.05.2020 13:50

Odklad povinnosti EET

Vláda v pondělí 4. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít...
18.05.2020 13:47

Daňová uznatelnost nákladů na testy COVID 19

Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19. U plátce daně (zaměstnavatele): Náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2...
08.12.2017 13:54

Nová výše paušálů od 1.1.2018

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit živnostník, který uplatňuje paušální výdaje. Tyto výdaje odpovídají nově výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze v částkách odpovídajících...
08.12.2017 13:50

3. vlna EET od 1.3.2018

Od 1. 3. 2018 se zapojí ve 3. fázi podnikatelé provozující svobodná povolání, jako například lékaři, právníci, účetní, autoservisy a pneuservisy, dále doprava či zemědělství, výroba potravin či nápojů a další výrobní činnosti, pořádání sportovních a kulturních akcí. Od 1. června se jako...
08.12.2017 13:46

Zvýšení minimálních záloh OSVČ na SP a ZP

Od 1.1.2018 se zvyšuje minimální záloha OSVČ na sociální pojištění  - nová min. záloha činí 2189,- Kč   Od 1.1.2018 se zvyšuje minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění - nová výše činí  2024,- Kč
30.05.2017 13:38

Daňová uznatelnost nákladů

Setřít rozdíly mezi požadavky zákona o daních z příjmů na daňovou uznatelnost nákladu a požadavky na uznání nároku na odpočet u téhož nákladu ve smyslu zákona o DPH jde poměrně lehce. Alespoň to vyplývá ze dvou rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS) vydaných v horizontu jednoho roku. V budoucnu...
29.12.2016 12:27

Prokazování majetku

Od 1.12.16 účinná úprava ZDP, která správcům daně umožňuje za určitých okolností doměřovat neprokázané nabytí majetku (či neodůvodněnou spotřebu). Zároveň s tím, mohou vyměřit penále, které může dosáhnout až 100% doměřené daně.
28.11.2016 20:43

SP u OSVČ od 2017

Minimální výše sociálního pojištění OSVČ v roce 2017 bude činit:  2061,- Kč.Minimální platba se až do podání přehledu nemění.

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465
 
UŽITEČNÉ ODKAZY:
Zákony, Registry, Rejstříky, Úřady, Státní instituce
ZDE ...