DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Účetní novinky

29.12.2013 12:01

Minimální záloha na ZP v roce 2014

Od 1.1.2014 se opět zvyšuje minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění u OSVČ na částku 1752,- Kč. Zálohu v této výši musí uhradit všichni podnikatelé již za leden 2014, kteří platili zálohy v roce 2013 nižší než 1752,- Kč. Výjimkou jsou ti, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací...
29.12.2013 11:37

Splatnost v roce 2014

Dle nového Občanského zákoníku je splatnost za dodání zboží či služby stanovena dle § 1963. Odst.1) "Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do 30 dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura...
06.12.2013 09:25

Elektronická komunikace s ČSSZ od 1.1.2014

ČSSZ informuje: povinná elektronická komunikace v roce 2014 Praha 4. 12. 2013 Povinnost komunikovat ve stanovených případech s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně elektronicky ukládá zaměstnavatelům, stejně jako lékařům a OSVČ, zákon č. 470/2011 Sb. Těm zaměstnavatelům, kteří...
29.11.2013 10:19

DPH elektronicky od 1.1.2014

Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH –...
29.11.2013 10:16

Změna u daně z nemovitostí od 1.1.2014

Některé změny daň sníží, jiné zvýší. Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v...
21.11.2013 22:51

Náhrada mzdy od 1.1.2014 opět jen po dobu 14 dnů

Od 1.1.2014 budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy místo dosavadních 21 dnů opět pouze 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti.   Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až...
18.11.2013 14:23

Daňové novinky v roce 2013.

2. 1. 2013 11:09 KPMG - Podnikatel.cz   Shrnujeme změny, ke kterým dochází od 1. ledna 2013. Soubor změn připravili a okomentovali odborníci ze společnosti KPMG Česká republika. Daň z přidané hodnoty (DPH) 2013 Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21% a 15%...

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465
 
UŽITEČNÉ ODKAZY:
Zákony, Registry, Rejstříky, Úřady, Státní instituce
ZDE ...