DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Účetní novinky

24.09.2014 12:46

Nová povinnost pro plátce DPH ?

Plátcům DPH přibude administrativaNovela zákona o DPH, kterou projednává sněmovna přináší další novinku. Jedná se o zavedení kontrolního hlášení, které má pomoci v boji proti daňovým únikům.  Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud  uskutečnil...
31.07.2014 10:15

Obnovení slevy pro pracující důchodce

Nález Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní důchodce Tisková zpráva30. července 2014                                 Společné...
24.06.2014 10:44

Silniční daň 2014

Zvýšení roční sazby daněPodle § 6 odst.8 ZDS se roční sazba bez výjimky zvyšuje o 25 % u vozidel, která by poprvé registrována v ČR anebo v zahraničí před 1.1.1989.Zálohy na silniční daň:15.4., 15.7., 15.10., 15.12.Za vozidla s roční sazbou daně sníženou podle § 6 odst. 10 o 48 % se platí pouze...
23.06.2014 11:59

Nová daňová sleva za školku

Takzvaná sleva za umístění dítěte umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel školky nebo obdobného zařízení....
09.06.2014 14:28

Navrhované změny pro rok 2015 a 2016

  Navrhované změny, které by se měly týkat roku 2015 a 206: Zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 % Navrhuje se zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 %. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 %. Ruší se sjednocení sazeb DPH na...
25.04.2014 08:57

Správná čísla účtů finančních úřadů

S předstihem upozorňujeme, že je žádoucí, zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a nezůstalo-li (např. v IT systému) nastaveno původní směrování. Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199...
20.03.2014 12:49

Zaměstnanci s nadstandardní mzdou

I zaměstnanci jsou povinni podat daňové přiznání:       Daňovému přiznání za rok 2013 se nevyhnou ani zaměstnanci s nadstandardní mzdou, neboť musí odvést solidární daň, přičemž veškerá povinná administrativa spojená s odvodem solidární daně se vyřeší v daňovém...
11.02.2014 12:23

Cestovní náhrady u vozidel na LPG - CNG

   Spotřeba u vozidel na LPG nebo CNG nebývá uvedena v TP. Finanční správa vydala informaci, jak vypočítávat cestovní náhrady za jízdné u vozidel používající toto alternativní palivo. Podle stanoviska se má vycházet ze spotřeby klasického paliva uvedené v TP a skutečné ceny...
29.12.2013 12:01

Minimální záloha na ZP v roce 2014

Od 1.1.2014 se opět zvyšuje minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění u OSVČ na částku 1752,- Kč. Zálohu v této výši musí uhradit všichni podnikatelé již za leden 2014, kteří platili zálohy v roce 2013 nižší než 1752,- Kč. Výjimkou jsou ti, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací...
29.12.2013 11:37

Splatnost v roce 2014

Dle nového Občanského zákoníku je splatnost za dodání zboží či služby stanovena dle § 1963. Odst.1) "Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do 30 dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura...

Vyhledávání

Kontakt

K.V. - účetnictví a poradenství s.r.o Wilsonova 562/15, 274 01 Slaný +420 604 808 057
+420 725 099 465
 
UŽITEČNÉ ODKAZY:
Zákony, Registry, Rejstříky, Úřady, Státní instituce
ZDE ...